ผู้ว่าฯ กทม. ระบุ โครงการ ยิ้มรับ ปรับหนี้บัตรเครดิต ไม่ใช่การสนับสนุนข้าราชการให้เป็นหนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ โครงการยิ้มรับ ปรับหนี้บัตรเครดิต ไม่ใช่การสนับสนุนข้าราชการให้เป็นหนี้ แต่ถือสวัสดิการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างและข้าราชการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเปิดโครงการ ยิ้มรับ ปรับหนี้บัตรเครดิต พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยว่า เป็นโครงการปรับหนี้บัตรเครดิตของข้าราชการ และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร โดยธนาคารออมสิน จะให้กู้รายละไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท มีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.60 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินรับซื้อหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี ให้เวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหากเป็นข้าราชการ โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.ของวันนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ แต่หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันในวันนี้ สามารถติดต่อขอสินเชื่อโดยตรงที่ธนาคารทั้ง 2 แห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/pdd โทร 0 2224 3001 และ 0 2224 5393 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวไม่ใช่การสนับสนุนให้ข้าราชการเป็นหนี้ แต่ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือและเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างและข้าราชการที่ประสบปัญหาทางการเงินอีกทางหนึ่ง