รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทอดผ้าป่าสามัคคีประเพณี 28 กรกฎาคมนี้ นายแพทย์นพดล เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 นี้ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 พร้อมจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีประเพณี ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าโอท็อป, การแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของโรงพยาบาล, การสอยดาว, การแสดงนิทรรศการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อขจัดความยากจนของชาวตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ให้ผู้ไปร่วมงานได้ชมและเลือกซื้อด้วย