บางกอกน้อยเร่งให้ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพตกค้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางรัตตินันท์ นิธิโอฬารพงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบรัฐบาล) ประจำเดือน มิ.ย. 52 ในวันที่ 12 ก.ค. 52 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุไปขอรับได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน เม.ย. และ พ.ค. 52 ให้ติดต่อขอรับได้ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 52 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2424 9077 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง