ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย เช้าวันนี้ (25 มิ.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมืองชลบุรี นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ตามโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดสัมมนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ตามโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งการส่งออกผลผลิตปศุสัตว์ในอนาคตต่อไป การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง