ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนคดีทุจริตโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ของ สปส.ให้ ก.แรงงาน และ อัยการสูงสุด พิจารณาโทษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เตรียมส่งสำนวนคดีให้กระทรวงแรงงานและอัยการสูงสุด พิจารณาโทษ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในสัปดาห์หน้า กรณีทุจริตโครงการเช่าคอมพิวเตอร์มูลค่า 2,800 ล้านบาท นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการเช่าจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน มูลค่า 2,800 ล้านบาท ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิด นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตเลขาธิการ สปส.ในความผิดทางอาญา ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีความผิดทางวินัยร้ายแรงจากโครงการดังกล่าว ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสาร รวบรวมหลักฐานข้อมูลที่สมบูรณ์รอบสุดท้าย พร้อมที่จะส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ลงนาม หลังจากนั้นจะส่งให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาลงโทษต่อไป ซึ่งต้องแยกเป็น 2 แนวทาง คือ ในฐานความผิดวินัยร้ายแรงนั้น ป.ป.ช.ต้องส่งสำนวนให้ต้นสังกัดคือกระทรวงแรงงานไปพิจารณาลงโทษ ซึ่งต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือ จาก ป.ป.ช. ทั้งนี้บทลงโทษมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ปลดออกและไล่ออก อีกส่วนกรณีฐานความผิดอาญา ป.ป.ช.จะส่งสำนวนให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาโทษ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งมูลความผิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้