แท็กซี่เขียวเหลืองร้องชัย เร่งแก้ปัญหากฎคมนาคม

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ส่วนบุคคล นำโดยนายวศิน เอื้อภัทรพงศ์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ส่วนบุคคล ได้นำรถแท็กซี่กว่า 40 คัน มาจอดชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสานไปยังนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ ที่ไรับความเดือดร้อนจากกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550

นายวศิน กล่าวว่า กฎกระทรวงดังกล่าวบังคับรถแท็กซี่ทุกคันติดวิทยุสื่อสารเท่านั้นจึงจะจดทะเบียนได้ ซึ่งทางกลุ่มฯ เห็นว่าไม่เป็นธรรม และเป็นการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว นอกจากนี้ที่ผ่นมาได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมมาแล้วหลายแห่ง ทั้งที่กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม แต่ก็ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะมีข้าราชการบางคนได้รับประโยชน์จากการเสนอกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงอยากเร่งรัดให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด