กยศ.ยืดเวลาชำระหนี้ถึง8ก.ค.

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ได้ขยายเวลาชำระหนี้ประจำปี จากเดิมที่กำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินคืน แต่เนื่องจากในปีนี้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ทางกองทุนฯจึงได้ขยาย เวลาชำระหนี้ให้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 โดยผู้ที่ไปชำระเงินคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาและครบกำนดชำระหนี้จำนวนกว่า 2 ล้านคน กองทุนฯ จึงขอแจ้งผู้ที่ครบกำหนดชำระเงินคืนทุกรุ่นว่า ให้มาติดต่อชำระเงินคืนก่อนวันดังกล่าว ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และถึงแม้เป็นวันหยุดราชการก็สามารถไปชำระเงินคืนได้ที่สาขาย่อยของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียเบี้ยปรับ ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถเลือกที่จะขอผ่อนชำระเงินคืนได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปี หรือหากยังไม่มีรายได้ก็สามารถทำเรื่องขอผ่นผันได้เช่นกัน

ผู้กู้ยืมควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืม ด้วยการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะต้องนำไปหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องอีกจำนวน มาก โดยผู้กู้ยืมสามารถดูยอดหนี้ที่ค้างชำระได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่โทร. 0-2610-4888 หรือ 0-2208-8699 รศ.นพ.ธาดา กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด