บุญจงคาดวันนี้ ได้ข้อสรุปเงินค่าครองชีพชั่วคราว รสก.

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจในปกครอง คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการประปานครหลวง (กปน.) ว่า เบื้องต้นมีการตั้งข้อสังเกตว่า ฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงต้องมาพิจารณาว่าฐานเงินเดือนว่าเท่าใด จึงควรมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้ และระยะเวลาการรับเงินว่าจะให้เป็นเวลานานเท่าไร

นายบุญจง กล่าวว่า เงินที่จะนำมาช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ใช่เงินงบประมาณของรัฐบาล แต่เป็นเงินที่เกิดผลกำไรของหน่วยงานจากการบริหารจัดการ และหากมีมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือเงินดังกล่าวจริง กระทรวงมหาดไทยจะขอให้คณะรัฐมนตรีออกมติกำกับพ่วงท้ายไว้ด้วยว่า จะไม่นำกรณีดังกล่าวไปขอขึ้นค่าน้ำ-ค่าไฟ ในภายหน้า ซึ่งเชื่อว่าการหารือในวันนี้จะได้ข้อยุติ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด