วธ.ตราดจัดโครงการ "ประกวดเล่านิทานภาษาิ่นจังหวัดตราด มุ่งสืบสานศิลปะท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดโครงการ "ประกวดเล่านิทานภาษาถิ่นจังหวัดตราด มุ่งสืบสานศิลปะท้องถิ่น (24 มิ.ย. 52) นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดจัดโครงการ "ประกวดเล่านิทานภาถิ่นจังหวัดตราด ประจำปี 2552 ขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ ผ่านการเล่านิทานโดยใช้ภาษาถิ่นของจังหวัดตราด สำหรับการจัดโครงการนี้แบ่งเป็นการประกวดระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร เยาวชนผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3952-3948 , 0-3952-3970 หรือทางเว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/trat