การรักษาโรคมะเร็งของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์กัมพูชาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์กัมพูชา ทรงอักษรเผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนพระองค์ ระบุว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการรักษาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นครั้งที่ 3 โดยผลการรักษาล่าสุดพบว่าเชื้อมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ได้หายไปแล้ว หลังคณะแพทย์ตรวจพบเชื้อมะเร็งรอบใหม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่า มีอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ เมื่อ 16 ปีก่อน.