สภาผู้พิทักษ์อิหร่านปฏิเสธที่จะสั่งให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีโทรทัศน์เพรส ทีวี ภาคภาษาอังกฤษรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกสภาผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นองค์กรเลือกตั้งสูงสุดของอิหร่านในวันนี้ว่า สภาผู้พิทักษ์ลงความเห็นไม่สั่งให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่พบว่ามีการทุจริต หรือการละเมิดระเบียบการเลือกตั้งอย่างชัดเจน ขณะที่มทั่วโลกแสดงความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุรุนแรงจากการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งดังกล่าว.