ชาวบ้าน 4 ตำบล ในระยอง คัดค้านก่อสร้างโครงการศูนย์กำจัดขยะรวมแบบครบวงจร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านจาก 4 ตำบล ในจังหวัดระยอง ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา คัดค้านการก่อสร้างโครงการศูนย์กำจัดขยะรวมแบบครบวงจรบนพื้นที่กว่า 429 ไร่ นายอดุลย์ บำรุงสุนทร กำนัน ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย นายวิรัช คชสาร กำนัน ต.ทับมา นายหาญ วิเวกแว่ว อดีตกำนัน ต.น้ำคอก อ.เมือง และ นายกิมห่วย แพทย์รักษา แกนนำชาวบ้านจาก 4 ตำบลใน จ.ระยอง พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.ทับมา ต.น้ำคอก ต.มาบข่า และ ต.หนองตะพาน กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อคัดค้านโครงการสร้างศูนย์กำจัดขยะอย่างครบวงจร ในพื้นที่รอยต่อ 4 ตำบล นายสนิท พุทธสังข์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบล ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมแบบครบวงจร บนเนื้อที่ประมาณ 429 ไร่ มีปริมาณขยะของทั้งจังหวัดมากำจัด จำนวนกว่า 600 ตัน ต่อวัน โดยจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของประชาชน วัด และโรงเรียน รวมทั้งอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว มิได้ปฎิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย ไม่มีการดำเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด ชาวบ้านเกิดความเกรงกลัวและวิตกกังวลจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ช่วยเหลือ และขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย ด้าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ไม่มีอำนาจในการหยุดยั้งโครงการนี้ได้ แต่จะนำเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนไปสืบหาข้อมูล และจะเร่งนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมาธิการชุดนี้ และจะลงพื้นที่สำรวจ รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม