ผู้นำแรงงาน คัดค้านการลงนามแต่งตั้ง บอร์ด สปส.ชุดใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้นำแรงงาน คัดค้านการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (7) พร้อมขอให้รอการวินิจฉัยจากศาลปกครอง น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณี นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีคำสั่งลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ชุดใหม่ ซึ่งศาลปกครองยังไม่มีคำวินิจฉัยกรณีลูกจ้างฟ้องให้มีคำสั่งให้การเลือกตั้ง บอร์ด สปส.เมื่อวันที่ 30 พ.ย.51 เป็นโมฆะ และ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ว่า เหตุใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงได้เร่งรีบแต่งตั้ง บอร์ด สปส.ทั้งที่คดีฟ้องร้องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง และเห็นว่าระเบียบกระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนไตรภาคีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (7) ที่ให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์สามารถเลือกตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ แต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการไตรภาคีฝ่ายลูกจ้างไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้างอย่างแท้จริง เนื่องจากเห็นว่าระเบียบการเลือกตั้งของกระทรวงแรงงานเป็นการเลือกปฏิบัติ ลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีคนงานไม่ถึง 50 คนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีจำนวนมาก นอกจากนี้คนงานที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้ ส่วนที่กระทรวงแรงงานอ้างว่าการแต่งตั้งบอร์ด สปส.เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของ สปส.นั้น ถึงแม้ นายไพฑูรย์ ไม่แต่งตั้งบอร์ด สปส.ชุดใหม่ บอร์ด สปส.ชุดรักษาการก็ทำหน้าที่ได้ ทั้งนี้ บอร์ด สปส.ชุดรักษาการทำหน้าที่มานานกว่า 7 เดือนแล้ว จึงน่าจะรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองอีกระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ คสรท.จะนัดประชุมและศึกษารายละเอียดในข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งเบื้องต้นอาจใช้กระบวนการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีครั้งต่อไป