จ.ชัยภูมิ นำเครือข่ายประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ชัยภูมิ นำเครือข่ายประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดิน เน้นปลูกไม้พื้นถิ่น และไม้เศรษฐกิจในที่สาธารณะประโยชน์ วันนี้ (23 มิ.ย.52) นายชุมสาย ชำนาญค้า ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านกะฮาด ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ มีนายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำพลังประชาชน ร่วมกันปลูกต้นขี้เหล็กบ้าน ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดชัยภูมิ ต้นยางนา มะค่าโมง ประดู่ และต้นเพกา จำนวน 1,999 ต้น บนที่สาธารณะประโยชน์ 2 แปลง รวม 11 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทางอำเภอเนินสง่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล ผู้นำชุมชน และชาวตำบลกะฮาด ในการคัดเลือกแปลงปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพลัง แรงกาย แรงใจ ในการดูและรักษาต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผืนป่า รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น และยังช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างผาสุกตลอดไป