โสภณโยน ครม.พิจารณาข้อเรียกร้องสหภาพ รฟท.

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ต้องการให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เกี่ยวการแผนฟื้นฟู รฟท. ว่า แผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ได้เข้าครม.ไปก่อนนี้แล้ว แต่ตอนนี้ตนได้รับหนังสือจากผู้ว่า รฟท. หลังจากที่ไปคุยกันแล้วตกลงกันมา ซึ่งก็จะนำเข้าหารือในครม. ทั้งนี้ต้องขอโทษประชาชนที่เดือดร้อน เป็นเรื่องน่าเสียใจ ตนเคารพสิทธิ์ในการเรียกร้องของสหภาพ แต่ขั้นตอนการหยุดงานเกิดขึ้นเร็วเกินไป

นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องที่เรียกร้อง จะนำเข้า ครม. เพราะขณะนี้อำนาจอยู่ที่ ครม. เนื่องจากแผนฟื้นฟูดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลก่อน ยืนยันว่าการตั้งบริษัทลูกไม่ใช่การแปรรูป ส่วนถ้าไม่ยกเลิกมติ ครม. 3 มิถุนายน ตามข้อเรียกร้องแล้วจะเป็นอย่างไร ตนเองไม่ทราบ เพราะนอกเหนืออำนาจ แล้วแต่ ครม. ได้แต่เรียกร้องให้สหภาพเห็นแก่ความเดือดร้อนประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด