ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด "วิรัช-ทัศนียา" ทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอล

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด "วิรัช-ทัศนียา" ทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด "วิรัช" และ "ทัศนียา" กรณีทุจริตในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในเขต 2 จังหวัดนครราชสีมา

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายวิรัช และ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับพวก รวม 24 ราย กรณีทุจริตในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในเขต 2 จังหวัดนครราชสีมา จากงบแปรญัตติ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

ซึ่งการไต่สวนข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน ปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่วมกันทุจริตเชิงนโยบาย และเป็นตัวการร่วมกันในลักษณะการแบ่งหน้าที่กันทำ ตามบทบาทตามหน้าที่และอำนาจที่แต่ละคนมี และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกระทำความผิด โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ

โดยทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่น รวมจำนวน 18 จังหวัด วงเงินประมาณ 4,459,420,000 บาท ใน 2 โครงการหลัก หนึ่งในนั้นคือ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล และการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 24 ราย

อ่านมติชี้มูลความผิดของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เต็มๆ ที่นี่!

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล นายวิรัช รัตนเศรษฐ ว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล

“วิรัช” ยืนยันไม่เคยทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอล

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล แถลงข่าวถึงกรณีที่นำเอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นคำร้องในการกล่าวหากรณีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จ.นครราชสีมา ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

โดยนายวิรัชเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา ตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปี 2555 มีรายชื่อพรรคการเมืองอื่นๆ ด้วย แต่ตนเองกลับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพียงคนเดียว รวมถึงเคยขอให้ ป.ป.ช. ทำหนังสือถึงพรรคการเมืองที่มีรายชื่อตามเอกสาร เพื่อสอบถามว่าได้รับเงินตามที่ระบุไว้จริงหรือไม่ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการเช่นเดียวกับการขอให้ ป.ป.ช. ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้จัดทำเอกสารชิ้นนี้

ทั้งนี้ นายวิรัชเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวอาจเป็นเอกสารเท็จ เพราะเคยสอบถามเพื่อน ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นๆ ที่มีรายชื่อในเอกสาร เช่น พรรคเพื่อไทย ว่าเคยได้รับเงินตามที่ระบุไว้หรือไม่ แต่ก็ได้คำตอบว่าไม่เคยรับเงิน โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีชื่อว่ารับเงินงบประมาณมากถึง 2,500 ล้านบาท รวมถึงไม่เคยมีหน่วยงานใดแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเอกสารดังกล่าว