กปส. ร่วมกับ กรมการศาสนา จัดงาน เอกองค์ศาสนูปถัมถก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กรมการศาสนา เตรียมจัดงาน เอกองค์ศาสนูปถัมภก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีขาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงาน เอกองค์ศาสนูปถัมภก ในวันที่ 3 กรกฎาคม ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้รับความร่วมมือจาก สภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการศาสนา วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร และบริษัท ดิงท์ แอนด์ ดู (Think and Do) ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระตุ้นให้ประชาชนน้อมนำพระราชจริยวัตรเป็นแนวทางการในการใช้ชีวิต ภายในงานกำหนดจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ พระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การแสดงดนตรีสีขาว การนั่งสมาธิ และการเสวนา เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นวิทยากร ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเสียงการเสวนาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภกและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 63 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อขาวมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน