รถไฟที่หยุดให้บริการคือรถไฟดีเซลรางที่วิ่งตามชานเมืองเท่านั้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ รถไฟที่หยุดให้บริการคือรถไฟดีเซลรางที่วิ่งตามชานเมืองเท่านั้นและยินดีรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรถไฟฯ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณี ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหยุดให้บริการนั้น ความจริงตนทราบเรื่องตั้งแต่กลางดึกของคืนวานแล้ว สำหรับขบวนรถไฟที่หยุดให้บริการคือรถไฟดีเซลรางที่วิ่งตามชานเมืองเท่านั้น ส่วนรถไฟที่ให้บริการตามต่างจังหวัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้รถเมล์ฟรีไปวิ่งรถแทนและสำรองการเดินรถชั่วคราว ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถตามต่างจังหวัด สำหรับปัญหาและข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรถไฟนั้น นายโสภณ กล่าวว่า ตนเองไม่ขัดข้องในการเรียกร้องข้อเสนอของพนักงาน แต่การเรียกร้องต้องเป็นไปตามลำดับ และยินดีรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง ฟื้นฟูและปรับปรุงการรถไฟฯ