สปชส.เขต 5 สุราษฎร์ฯ อบรม "เครือข่ายดีเจเยาวชน้านเอดส์ หลังพบวัยรุ่นเสี่ยงรับเชื้อเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี จัดอบรม "เครือข่ายดีเจเยาวชนต้านเอดส์ หลังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ด้วยการจัดอบรม "เครือข่ายดีเจเยาวชนต้านเอดส์ ว่า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์ จากแรกเริ่มที่แพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน ยอดผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการ จำนวน 6,175 คน เสียชีวิตไปแล้วกว่า 800 คน ส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ประมาณ 3,000 คน สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ แต่อีก 2,000 คน ต้องกินยาต้านไวรัส ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายารายละ 1,500 บาท ต่อคนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ลดลงแล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มวัยรุ่น ที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17