สลดโลกหิวทะลุพันล.คน

บีบีซีรายงานว่า เมื่อ 20 มิ.ย. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอโอ) เผยว่า พลเมืองโลกหิวโหยเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านคน เพราะปัญหาเศรษฐกิจทำให้ค่าแรงต่ำลง คนตกงานมากขึ้น ตอนนี้ทะลุ 1 พันล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนมีคนหิวโหยทุก 1 ใน 6 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา