โอลิมปิก 2020

พระราชินี เสด็จฯ งานวันสตรีไทย มีพระราชดำรัสสืบสานพระราชปณิธาน พระพันปีหลวง

พระราชินี เสด็จฯ งานวันสตรีไทย มีพระราชดำรัสสืบสานพระราชปณิธาน พระพันปีหลวง
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (1 ส.ค. 2562) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชดำรัสต่อคณะสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ดังนี้

"ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้

คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน"

อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่

  1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์
  2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์
  3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ
  4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ตัวอย่างรายชื่อสตรีไทยดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัลเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ได้แก่

นางเอมอร ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นภรรยานายวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้รางวัลประเภทนักธุรกิจ

รศ.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รางวัลประเภทการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับรางวัลประเภทสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วันสตรีไทย