สธ.เชิญ ปชช.ชมรายการรู้เท่าทัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ทางช่อง 11 วันพรุ่งนี้(21 มิ.ย.52)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข นำผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009 ในรายการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันพรุ่งนี้(21 มิ.ย.52) เวลา 20.30 น. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 20.30 - 22.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนชมรายการ รู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อาทิ นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานคณะยุทธศาสตร์และแผนในการต่อสู้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 จากเจนีวา ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รวมถึงผู้แทนองค์การอนามัยโลก มาร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามของประชาชน โดยทุกสายที่โทรมาสอบถามจะได้รับคู่มือประชาชนรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พร้อมหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ