จ.ตราด ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝน จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีฝนตกต่อเนื่องยาวนานถึง 8 เดือน คล้ายจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้มีการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ง่าย และยุงลายเป็นพาหะนำโรคจากเด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และยุงลายที่พบในป่าหรือตามสวนต่าง ๆ มักก่อให้เกิดโรคติดต่อโรคชิคุนกุนยา จังหวัดตราดมีลักษณะอากาศคล้ายกับจังหวัดในภาคใต้ และมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับ 3 ของภาค ถึงแม้โรคชิคุนกุนยาจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก โดยมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดงอักเสบและเจ็บ อาจพบอาการปวดกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังทั้ง 2 โรคดังกล่าวในช่วงนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้แจ้งให้สถานีอนามัยทุกแห่ง รณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบพ่นหมอกควัน หรือพ่นฝอยละออง เพื่อลดความชุกชุมของยุง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หรือใส่ทรายอะเบสในภาชนะบรรจุน้ำป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ และป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการป่วยขอให้นำบุตรหลานส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด อย่าได้วางใจให้ยารับประทานเองเพราะอาจมีอันตรายได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด