เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ กรณีเกาหลีเหนือขอขึ้นค่าจ้างคนงานและค่าเช่าในนิคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แทนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ กรณีเกาหลีเหนือขอขึ้นค่าจ้างคนงานและค่าเช่าในนิคมอุตสาหกรรมแกซอง นายคิม ยอง แทค หัวหน้าคณะเจรจาของเกาหลีใต้ กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากเกาหลีเหนือว่า เขาได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเร่งปล่อยตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกคุมขังมานานกว่า 80 วันแล้วแต่เกาหลีเหนือไม่ยินยอม โดยเรื่องดังกล่าวและเรื่องค่าจ้างแรงงานเกาหลีเหนือ ยังเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งเกาหลีเหนืออ้างว่า ชาวเกาหลีใต้ที่ถูกคุมขัง ดูหมิ่นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ เกาหลีเหนือขอขึ้นค่าจ้างของคนงานชาวเกาหลีเหนือ 40,000 คน ในนิคมอุตสาหกรรมแคซองอีก 4 เท่า จากเดือนละ 70 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน เป็นเดือนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐ และขอขึ้นค่าเช่านิคมอุตสาหกรรม นาน 50 ปี อีก 30 เท่า เป็น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดเจรจากันอีกครั้งในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้.