สกอ.จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมนโยบายจุดประกายรักการอ่าน และแสดงมหกรรมดนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมนโยบายจุดประกายรักการอ่าน และแสดงมหกรรมดนตรี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมารักการอ่านมากขึ้น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมนโยบายจุดประกายรักการอ่าน และแสดงมหกรรมดนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้นที่โรงแรมสยามซิตี้ ว่า การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดนำศิลปะการตีกลองไทโกะและการนำเสนอการอ่านบทกวีมาแสดงในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาไทยในสุนทรียศาสตร์และการรักการอ่าน ซึ่งการแสดงกลองไทโกะของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกรักการอ่านมากขึ้นโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมการรักการอ่านและเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีและอักษรศาสตร์ของนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งสองประเทศด้วย