เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในโอกาส 116 ปีสภากาชาดไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 116 ปี วันนี้ (19 มิ.ย.) นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 116 ปี โดยได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดรายละ 1,000 บาท จำนวน 12 ราย ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุถึงบ้าน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากระหว่าง 91-100 ปี จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นางพัน ภูทะวัง อายุ 93 ปี , นางจันทร์ อุ่นมีศรี อายุ 96 ปี , นางดี แพงจันศรี อายุ 93 ปี, นางจันดี อุ่นเจริญ อายุ 100 ปี และนายทองแผ่น สมจิตร อายุ 91 ปี พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้สูงอายุทั้ง 5 ราย ๆ ละ 3,000 บาท จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมเยือนให้กำลังแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ราย ที่บ้านขมิ้น ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมนำสิ่งของและเงินสดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ