วันที่ 19 มิถุนายน 2552

* เรารักโรงเรียนกับโตชิบา

กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ขอเชิญโรงเรียนของรัฐในถิ่นทุรกันดารเข้าร่วมโครงการ เรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 21 โดยการส่งโครงการที่ช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจก ภายในโรงเรียนหรือชุมชนของท่าน ไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยบริษัทจะมอบผลิตภัณฑ์ LCD TV ขนาด 32 นิ้ว เพื่อสนับสนุนโรงเรียนด้วย โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2511-7710-12 หรือ pr-toshiba.hi5.com ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ http:// www.toshiba.co.th

* บ้านภาษาอังกฤษเปิดคอร์ส

โรงเรียนบ้านภาษาอังกฤษ Home of English เปิดรับสมัครคอร์สภาคต้น ระดับประถม-มัธยม หลักสูตร Standard English, Entrance English, I can speak English, Reading, Listening and Vocabulary และ คณิตศาสตร์ CAI เรียนวันที่ 20 มิถุนายน-6 กันยายน 2552 ผู้สนใจติดต่อ Home of English 211/17 ซอยราชดำเนินเหนือ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2280-3928-9

* อบรมอาชีพระยะสั้น30ชั่วโมง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่ะชาชนทั่วไปใน 2 วิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ การออกแบบด้วย Photoshop cs 4 และวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2412-3411, 0-2412-6285 ต่อ 102

* ประกวดเรียงความกับสวช.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)จัดประกวดเรียงความนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวข้อ หอไทยนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในฝัน ชิงเงินรางวัล 69,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร แบ่งเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) เขียนเรียงความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 และ ระดับมัธยมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) เขียนเรียงความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A 4 ส่งผลงานการประกวดได้ที่ กลุ่มหอไทยนิทัศน์ ส่วนไทยนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารนิทรรศการและการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง (ประกวดเรียงความระดับ...) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2247-0028 ต่อ 4201 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

* วันเกิดฝค.ตอ.,วศ.,มศว ปทุมวัน

สมาคมศิษย์เก่า ฝค.ตอ.,วศ.,มศว ปทุมวัน ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน และศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานวันสถาปนา ฝค.ตอ.,วศ.,มศว ปทุมวัน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด