สสจ. ระนอง มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 305 ราย ชิคุนกุนยา 198 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีผู้ป่วยแล้ว 305 ราย และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา 198 ราย กระจายทุกพื้นที่ในจังหวัดระนอง นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในจังหวัดระนอง ตั้งแต่ต้นปี - 16 มิถุนายน 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 305 ราย และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 198 ราย กระจายทุกพื้นที่ในจังหวัดระนอง ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน วิธีแก้ปัญหาในขณะนี้คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าวได้ สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่พบการระบาดของโรคดังกล่าวทั้ง 2 โรค ได้แก่ เขต อ.เมือง พื้นที่ ต.บางนอน ส่วน ต.เขานิเวศน์ , หงาว ,บางริ้น , ปากน้ำ,ราชกรูด พบไข้ปวดข้อยุงลาย เขต อ.กระบุรี พื้นที่ ต.จปร ,น้ำจืด ส่วนต.ปากจั่น ,บางใหญ่ , มะมุ , ลำเลียง , น้ำจืดน้อย พบไข้ปวดข้อยุงลาย เขต อ. กะเปอร์ พื้นที่ ต.บางหิน , บ้านนา , ม่วงกลวง , กะเปอร์ เขต อ.ละอุ่น พื้นที่ ต. บางพระเหนือ ,ละอุ่นใต้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงตรวจพื้นที่เกิดโรคยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะขยะที่มีการกำจัดไม่เป็นที่เป็นทาง เมื่อมีฝนตกจึงเป็นแหล่งน้ำขังที่ยุงลายวางไข่ได้ นอกจากนี้พบภาชนะใส่น้ำที่ชาวบ้านเก็บไว้แช่ต้นข่า ตะไคร้ก็มีลูกน้ำจำนวนมากเช่นกัน จึงขอให้ประชาชนสำรวจแหล่งน้ำขังในบ้านและบริเวณรอบบ้านไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย กำจัดภาชนะเก่าและขยะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเจริญเติบโตของลูกน้ำไม่ให้เป็นตัวแก่