ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติหน้ากากโลก พ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติหน้ากากโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 ประเทศจาก 5 ทวีป คาด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากขึ้น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายคิม อวี ดง ประธานและนายกเทศมนตรีเมืองอันดง สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติด้านวัฒนธรรมและหน้ากาก โดย นายวีระ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทย กับองค์กรวัฒนธรรมและศิลปะหน้ากากนานาชาติ สาธารณรัฐเกาลี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหน้ากากนานาชาติ เนื่องจากหน้ากากเป็นวัฒนธรรมสากล สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต่ละชาติที่ไทยและนานาชาติจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน สำหรับการจัดประชุมนานาชาติด้านวัฒนธรรมและหน้ากากครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ จาก 5 ทวีป ได้แก่ เกาหลี อิสราเอล เนปาล ชิลี ออสเตรเลีย เป็นต้น และไทยจะนำหน้ากากผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย มาจัดแสดง โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการแนะนำศิลปวัฒนธรรมไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลังจากการจัดงานจะมีการจัดทำแผนที่และเว็บไซต์หน้ากากทั่วโลก เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนด้วย