เรือนจำกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้นได้รำลึกพระคุณของครู-อาจารย์ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (18 มิ.ย.52) ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น จำนวน 575 คน ได้รำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ผู้ให้ความรู้ ตลอดจนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ กล่าวปฐมนิเทศนักศึกษา และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังที่จบการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษาตรี จำนวน 18 คน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คน นายสุภาพงษ์ อินทรวัชระ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การไหว้ครูเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่โบราณ ถือว่าเมื่อจะเริ่มกิจการใดๆ เช่น เริ่มการศึกษา ต้องมีการไหว้ครูก่อน เพื่อให้การงานนั้นสำเร็จด้วยดี ในเรื่องการเรียนหนังสือของโรงเรียนต่างๆ นั้น กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ทอดทิ้งประเพณีโบราณ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แก่งดอนกลาง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 575 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับผู้ไม่รู้หนังสือ 8 คน ประถมศึกษา 75 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 38 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 45 คน ระดับอุดมศึกษา มี 3 ระดับชั้น คือ ปวช. 35 คน จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาวิชาพาณิชยการคอมพิวเตอร์ ปวส. 41 คน จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 12 คน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก รวม 321 คน และขอให้ผู้ต้องขังที่ยังศึกษาไม่จบให้ตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตต่อไป