พัฒนาการจังหวัด จัดการอบรมการขับเคลื่อนทุนชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาการจังหวัดตราด จัดการอบรมการขับเคลื่อนทุนชุมชน เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน อ.เขาสมิง 7 กองทุนชุมชน วันนี้ (18 มิ.ย.52) ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าเสา ม.10 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง พัฒนาการ จ.ตราด เป็นประธานอบรมการขับเคลื่อนทุนชุมชน เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน อ.เขาสมิง โดยใช้เวลาอบรม รวม 3 วัน เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มทุนในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ทางกลุ่มทุนในชุมชนอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ขาดการประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกองทุนต่างๆ และระหว่างกลุ่มทุนกับทุนทางสังคม เงินทุนของกลุ่มไม่เพียงพอ ขาดอำนาจในการต่อรองกับสถาบันการเงินกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น พัฒนาการ จ.ตราด กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ช่วยให้คณะกรรมการที่เข้ารับการอบรมมีความพร้อมที่จะเปิดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได้ต่อไป โดยสถาบันการจัดการเงินทุนจะช่วยให้เกิดการรวมตัวกันทางเงินทุน ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ การออม การลงทุน รวมทั้งช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความพอเพียง ครอบครัวและชุมชนเป็นสุขได้ต่อไป