เทศกิจคุมเข้ม จุดเสี่ยงทั่วกรุง

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในจุดเสี่ยงภัย และจุดที่มีการติดตั้งตู้เขียว พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต เป็นประจำทุกวัน และให้ทุกสำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

นายพูลพันธ์ กล่าวต่อว่า จากสถิติในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2551 พบว่า สามารถช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในจุดเสี่ยงภัย และทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักเทศกิจจะมีการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถแจ้งจุดเสี่ยงภัยให้กับทางสำนักเทศกิจทราบได้ที่ 1555 หรือที่ 0-2465-0532

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด