กระดานข่าว

... คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวเน้นย้ำในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 185 เขต เรื่องการขอขยายเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้เสนอให้สพฐ.อนุมัติเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโรงเรียนที่เสนอมาส่วนมากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปิดสอนให้ซ้ำซ้อน และการที่โรงเรียนจะขยายเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีความพร้อมจริงๆ โดยเฉพาะด้านข้าราชการครู หากไม่เพียงพอจะเป็นปัญหา

... นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การอนุมัติเปิดขยายชั้นเรียนเป็นอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) แต่หากโรงเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่มีความเหมาะสม ก็ต้อง เสนอมาให้สพฐ.พิจารณา ซึ่งในแต่ละปีจะมีโรงเรียนเสนอขอขยายเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 20 กว่าแห่ง โดยที่หลายโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หลัก อาทิ จะต้องมีครูเพียงพอ มีครูที่สอนตรงวุฒิ เป็นต้น เมื่อมีการเสนอมาให้สพฐ.พิจารณาก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้นหากโรงเรียนไม่มีความพร้อม นอกจากนี้จะต้องดูว่าการเปิดขยายชั้นเรียนด้วยว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หากไม่เปิดเด็กสามารถไปเรียนโรงเรียนอื่นได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อสพท.อนุมัติให้โรงเรียนขยายห้องเรียนไปแล้ว หากมีการตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีความเหมาะสมก็จำเป็นจะต้องทบทวนกัน โรงเรียนที่ขอขยายชั้นเรียนจะมีตั้งแต่ขยายจากชั้นประถมศึกษาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่เสนอเข้ามาจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนทั่วไป บางแห่งมีเด็กไม่กี่คนที่เรียน หากเป็นเช่นนี้ก็ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุน ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าการขยายชั้นเรียนหลายแห่งเพื่อความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ได้ย้ายโรงเรียนไปยังสถานศึกษาอื่นที่ก้าวหน้าขึ้น นั้น ไม่อยากให้ไปยึดติดเพราะไม่ใช่ผลประโยชน์ของนักเรียน อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของเด็ก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด