กรมอุทยานฯพบแหล่งไม้สักธรรมชาติ อายุมากกว่า 200 ปี ในพื้นที่ 3 หมื่นไร่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ค้นพบแหล่งไม้สักธรรมชาติ อายุ 200 ปี กว่า 3 หมื่นไร่ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวิทย์ เนาสวัสดิ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้ค้นพบป่าไม้สักในพื้นที่ดูแลพิเศษประมาณ 3 - 4 หมื่นไร่ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปาย เขตติดต่อระหว่างอำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นแหล่งไม้สักที่ดีที่สุดในประเทศไทย และน่าจะเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ละต้นมีความสูงถึง 1,200 เมตร มีอายุมากถึง 200 ปี และจากสถิติในประเทศไทยยังไม่มีต้นสักสูงขนาดนี้มาก่อน โดยขณะนี้ เตรียมเสนอแผนดำเนินการไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อของงบประมาณมาดำเนินการจัดการดูแลพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้น ก่อนประกาศเป็นแหล่งสงวนและคุ้มครองพิเศษทางด้านพันธุ์ไม้สักธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ เตรียมเก็บพันธุ์ไม้สักที่มีคุณสมบัติเด่น มาเพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกยังแหล่งอื่นๆ เป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าให้มีมากขึ้นด้วย