อดีตคณะ กก.ประกันสังคม ระบุ โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ของ สปส. ไม่โปรงใสแต่ต้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตคณะกรรมการประกันสังคม ระบุ โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ 2,800 ล้านบาท ของสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการตัดสินอย่างเป็นธรรม ชี้โครงการไม่โปรงใสแต่ต้น ด้านอดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ถูกตัดสิน ยืนยันยังไม่ทราบเรื่อง นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคาร และการเงินแห่งประเทศไทย และ อดีตบอร์ดประกันสังคม กล่าวว่า ผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโครงการเช่าจัดหาและดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานมูลค่า 2,800 ล้านบาท เหมาะสมแล้ว เพราะเป็นไปตามขั้นตอน และทางสำนักงานประกันสังคม(สปส.)อ้างอยู่เสมอว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบของป.ป.ช.ก็มีความโปร่งใสเช่นกัน และเรื่องนี้ฝ่ายลูกจ้างก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้น แต่เป็นเรื่องที่ข้าราชการเสนอเรื่องขึ้นไปให้นักการเมืองซึ่งเป็นผู้สั่งการ และทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นสมควรที่ฝ่ายการเมืองเองก็ต้องรับผิดด้วยเช่นกัน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2,800 ล้านบาท ได้ดำเนินการมาก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งในบอร์ดสปส. และเมื่อเข้าไปในสมัยที่นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปส. ก็ได้คัดค้านและตรวจสอบจนกระทั่งมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และมีการลดขนาดเหลือ 2,300 ล้านบาท และบอร์ดสปส.เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อเฉพาะในส่วนของสปส.ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่น และเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ด้านนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตเลขาธิการสปส. ที่ถูกป.ป.ช.ตัดสินว่าทุจริต กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมติของป.ป.ช. ซึ่งต้องขอศึกษาดูก่อน อีกทั้งขณะนี้ยังอยู่ต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รายละเอียดหมดแล้วก็จะให้ข่าวเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ