ผู้ว่าฯ กทม. แต่งตั้ง คกก.เพื่อการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. 2 คณะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. 2 คณะ เตรียมนำเงินที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนา กทม. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. ว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. ประกอบด้วย 2 คณะทำงาน คือ คณะกรรมการอำนวยการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. และคณะกรรมการดำเนินการออกพันธบัตร สลากการกุศล และการกู้เงินของ กทม. โดยได้เรียกประชุมเพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการออกสลากการกุศล สำหรับลงทุนในโครงการก่อสร้าง รพ.บางขุนเทียน ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาล อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล การออกแบบ การแบ่งระยะก่อสร้าง ที่แบ่งเป็น 2 ระยะ ตลอดจนงบประมาณลงทุน เพื่อยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้การออกพันธบัตรของ กทม. ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป จึงถือว่านอกจากเป็นการหาเงินเข้ากทม.แล้ว ยังเป็นการช่วยประชาชนออมเงินอีกทางหนึ่ง โดยเงินที่ได้ กทม.จะใช้เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และ การสาธารณสุข เบื้องต้นคาดการณ์จะมีเงินเข้ามาจากการขายพันธบัตรประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด