จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ในชิลีเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขชิลีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมถึง 14 มิถนายนที่ผ่านมาว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 3,125 คน หลังมีผู้ได้รับการยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีกหลายร้อยคน ซึ่งผู้ติดเชื้อร้อยละเกือบ 64 มีอายุระหว่าง 5-19 ปีและจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในชิลีแล้ว 2 คน นอกจากนี้คาดว่า เชื้อจะแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาว.