ผู้ว่ฯ กระบี่ คุมเข้มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวป้องกันหวัดฯ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สั่งคุมเข้มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงมาตรการรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของจังหวัดกระบี่ ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันว่า ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ได้กำชับผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประเมินสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการกำชับสถานบริการต่างๆ ติดตามดูแล หากพบผู้ต้องสงสัย โดยเฉพาะตามพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน การแจกหน้ากาก รวมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทาน ด้านแพทย์บัญชา ค้าของ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหวัดเมื่อเข้าโรงพยาบาล ต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มข้น ตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักให้วางมาตรการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย ให้ทางโรงแรม ที่พัก โทรแจ้งที่หมายเลข 1669 เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้าตรวจยืนยันโรคที่โรงพยาบาลทันที รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางสาธารณสุขจะได้ส่งหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เข้าเฝ้าระวังในพื้นที่ และประสานโรงเรียนต่างๆ ผ่านเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ให้เฝ้าระวังดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากพบนักเรียนมีไข้ และสงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขอให้โรงเรียนประกาศหยุดเรียนได้