วช.เปิดตัวต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดตัวต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMFC ขนาด 11 กิโลวัตต์ที่สามารถนำเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนเป็นรถไฟฟ้าได้เป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษ โดยรถลากที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง PEMFC ขนาด 11 กิโลวัตต์ 20 ที่นั่งนี้เป็นรถต้นแบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากแก๊สไฮโดรเจน เมื่อเติมไฮโดรเจนเข้าไปในถังเซลล์เชื้อเพลิง PEMFC และออกซิเจนจากอากาศ จะทำปฏิกิริยา พลังงานที่ได้จะกลายเป็นน้ำ ประกอบกับใช้กับมอเตอร์ขนาด 960 วัตต์ เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า รถสามารถขับเคลื่อนความเร็วประมาณ 30 ก.ม.ต่อช.ม. ได้เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลพิษและไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นผลงานที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่พล.อ.ท.มรกต ชาญสำรวจ และคณะ ศึกษาเรื่องโครงสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด PEMFC ขนาด 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด เพื่อนำไปใช้ประกอบกับรถเมล์ หรือรถยนต์

ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต์ดังกล่าว พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยจากต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด PEMFC ขนาด 8-10 กิโลวัตต์ ตามที่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภา ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อหาแนวทางการสร้างรถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์นำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทำรายงานให้รัฐบาลทราบเรื่องนี้แล้ว หากสนใจ วช.ยินดีให้นำผลงานวิจัยนี้นำไปใช้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด