ความเป็นส่วนตัว

ทางโค้งจิตวิทยาเพื่อวัยรุ่น

นฤภัค ฤธาทิพย์ /กรมสุขภาพจิต

พ่อแม่หลายคนอาจรู้สึกว่าลูกในวัยรุ่นมักทำตัวเหินห่างไม่ใกล้ชิดกับพ่อแม่เหมือนตอนยังเล็ก จนอาจรู้สึกกังวลใจในความเปลี่ยนแปลงของลูก

ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าวัยเด็กดังนั้น พ่อแม่ควรปรับตัวและเรียนรู้ว่าเมื่อไรลูกต้องการพ่อแม่ และเมื่อไรที่ลูกต้องการความเป็นส่วนตัว ในบางครั้งพ่อแม่ควรถอยออกมา ไม่เข้าไปจุกจิกกับเรื่องส่วนตัวของลูกจนเกินไป การสร้างความสนิทสนมกับลูกควรให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูก

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ต้องการเวลาส่วนตัวในการคิดและพัฒนาบุคลิกและค้นหาความสามารถของตนเอง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด