คณะกรรมการ พอช.แต่งตั้งนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ เป็น ผอ.พอช.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อนุมัติแต่งตั้งนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางอุดมศรี ศิริลักษณาพร หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ล่าสุดวานนี้ ( 16 มิ.ย.) คณะกรรมการ พอช. โดยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างนางทิพย์รัตน์ เพื่อทำหน้าที่ผู้อำนวยการ พอช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ นางทิพรัตน์ นพลดารมย์ เคยเป็นผู้อำนวยการกองนโยบายและวางแผนที่อยู่อาศัย ฝ่ายนโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ระหว่างปี 2541-2543 และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ระหว่างปี 2544 ถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้