ละอองฝุ่นจากภูเขาไฟบนเกาะคูริลปะทุ ส่งผลให้เที่ยวบินญี่ปุ่นบินไปและกลับสหรัฐและยุโรปดีเลย์หลายชม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ละอองฝุ่นจากการปะทุของภูเขาไฟบนหมู่เกาะคูริล ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของสายการบินญี่ปุ่น ที่จะบินไปและกลับจากสหรัฐและยุโรป สายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ หรือเอเอ็นเอ เปิดเผยว่า เที่ยวบินที่จะบินไปสหรัฐ 3 เที่ยวบิน ต้องเลื่อนการเดินทางออกไป 3-4 ชม. และอีก 9 เที่ยวบิน ที่จะบินไปและกลับจากสหรัฐและยุโรป ต้องเปลี่ยนเส้นทาง ด้านสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ หรือเอเอแอล ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เที่ยวบินเชื่อมระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐและยุโรป ราว 20 เที่ยวบิน ต้องเลื่อนเวลาบินมากถึงเที่ยวบินละ 1 ชม.