พม.เปิดตัวโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต สร้างโครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของเด็กทั่วประ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ตั้งเป้าสร้างโครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Miracle of Life ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย นางนวลพรรณ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า จะมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ทั้งด้านการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงการนำร่องจะเริ่มต้นปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยนำเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 10,800 คน เข้าร่วมอบรมและแบ่งกลุ่มทำโครงการเชิงสร้างสรรค์เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นจะมีการคัดเลือกโครงการชนะเลิศเพื่อนำไปต่อยอดศึกษาวิจัยเพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป