สธ.เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความสะอาดผับ บาร์ โรงภาพยนตร์ ป้องกันเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความสะอาดผับ บาร์ โรงภาพยนตร์ อย่างจริงจัง หวั่นเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัสรวมทั้งโรคติดต่อทางเดินหายใจ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นทำความสะอาดจูโนผับ และเวนิเซียผับ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมให้ความรู้และทำความเข้าใจการทำความสะอาดสถานที่ เพราะเชื่อว่าผับ บาร์ และโรงภาพยนตร์ อับ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัสรวมทั้งโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ดีที่สุด คือการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ แก้วน้ำ โทรศัพท์ ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ปุ่มกดชักโครก เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันตนเองที่ถูกต้อง นำไปติดไว้ในห้องน้ำผับ บาร์ และโรงภาพยนตร์ ต่อไปด้วย