อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ประชาชนไม่ควรวิตกกังวลกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จนเกินกว่าเหตุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ประชาชนไม่ควรวิตกกังวลกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จนเกินกว่าเหตุ ซึ่งโรคดังกล่าวไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่วิตก เป็นแล้วสามารถรักษาให้หายได้ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้พ้นจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หากมีนักเรียนป่วยให้รีบดำเนินการป้องกันการระบาด โดยการแยกเด็ก กักบริเวณ หากป่วยจำนวนมากให้พิจารณาหยุดเรียนตามความเหมาะสมและจำนวน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกับเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จนเกินกว่าเหตุ แม้จะไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่โรคดังกล่าวหากเป็นแล้วส่วนใหญ่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ตามอาการ ในประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมยาทามิฟูลไว้ 4 แสนโดส หรือ 4 ล้านเม็ด อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่เดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และกำลังจะเดินทางกลับว่า ได้ประสานไปยังผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเป็นการเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้