รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งเพื่อยุติการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในจอร์เจีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวานนี้รัสเซียได้ใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ เพื่อยุติขยายเวลาการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในจอร์เจีย โดยนายไวตาลี เชอร์กิ้น ผู้แทนรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติ ได้ยืนกรานการใช้สิทธิยับยั้งระหว่างที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงคะแนนเสียงว่าด้วยร่างข้อตกลงที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่ได้ขอให้ขยายเวลาปฏิบัติภารกิจในจอร์เจียออกไปอีก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการเจรจากับรัสเซียในเรื่องการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว โดยสมาชิก 10 ประเทศจากทั้งหมด 15 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงคะแนนเสียงสนับสนุน ขณะที่อีก 4 ประเทศ ซึ่งได้แก่ จีน ลิเบีย อูกานดา และเวียดนาม งดออกเสียง และร่างข้อตกลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากออสเตรีย โคเอเชีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐ.