อังกฤษรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้สิทธิยับยั้งของรัสเซียว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของสหประชาชาต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อังกฤษแถลงวันนี้ว่า การตัดสินใจของรัสเซียเพื่อใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ ขัดขวางการขยายเวลาปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในจอร์เจีย เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง โดยนายเดวิด มิลิแบนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ กล่าวว่ารัสเซียได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของสหประชาชาติจะช่วยลดความตึงเครียด และจะทำให้ข้อขัดแย้งลดน้อยลง การถอนเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตที่มีข้อขัดแย้งของจอร์เจียทันที.