ต้นไม้ของพ่อ-โรงสีพระราชทาน

นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารตลาดกลางสหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ด้วยงบประมาณ 3 แสนบาท ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายข้าวสารที่สีได้จากโรงสีข้าวพระราชทานและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน สานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องสีข้าวเมื่อปี 2525 เพื่อให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินกิจการสีข้าวเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับสีข้าวไว้บริโภคและจำหน่าย โดยปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ 1,790 คน นอกจากนี้ยังมีมะม่วงคู่สายพันธุ์น้ำดอกไม้ที่ในหลวงและพระราชินี ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จเปิดโรงสีฯ ที่เติบใหญ่เต็มที่ มีผลดกเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์จะต้องเก็บผลมะม่วงสุกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล หัวหิน หากเหลือก็จะแจกจ่ายให้ส่วนราชการนำไปรับประทาน

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด