บัณฑิตโวยสุดวุ่นสช.ไร้รองเลขาฯ ยันส่งผลร.ร.เอกชนด้อยโอกาส-ดันแก้พ.ร.บ.

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากที่พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กำหนดให้มีเลขาธิการ กช.แต่ไม่มีรองเลขาธิการ กช. ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอย่างมาก คือเลขาธิการไม่สามารถสั่งการและมอบหมายให้ใครปฏิบัติงานแทนได้ และเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเซ็นเอกสาร ส่งผลให้การใช้เวลาไปปฏิบัติงานอื่นลดความเข้มข้นลง ทั้งมีเวลาคิดดำเนินการโครงการใหม่ๆ น้อยลง และนำไปสู่ปัญหาโรงเรียนเอกชนได้รับการบริการที่ลดน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องแก้ไขพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยเสนอขอแก้ไขไปทั้งหมด 17 มาตรา รวมถึงการเพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการ กช.

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า แม้ทางกฎหมายกำหนดให้มีเพียงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตำแหน่งเลขาธิการ แต่ในทางปฏิบัติเชื่อว่าจะสามารถกำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการในภายหลังได้ เช่นเดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ดำเนินการขอตั้งเพิ่มรองเลขาธิการสำเร็จมาแล้ว โดยขอความเห็นชอบจากก.พ.และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีแนวทางอยู่ว่าถ้าไม่มีอัตราทางการบริหารระดับ (ซี) 9 รองรับ ก็สามารถยุบรวมอัตราเดิมเพื่อกำหนดอัตราใหม่ได้ซึ่งมีสูตรอยู่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด