คุมเข้มร้านเกม-คาราโอเกะ หวั่นแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ในฐานะที่ดูแลร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จึงเป็นห่วงว่าร้านร้านเกม ร้านคาราโอเกะ จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของเด็กและเยาชนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นตนคิดว่าจะทำหนังสือเรื่องมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แจ้งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) 75 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือให้ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ซึ่งมีประมาณ 50, 000 แห่งทั่วประเทศ ช่วยทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ คีย์บอร์ด เม้าท์ ไมโครโฟน โซฟา หลังจากใช้งานหรือทุกๆวัน เพราะกลัวว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

สำหรับร้านเกม สวช.จะขอความร่วมมือเจ้าของร้านให้สังเกตและตรวจตราเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมว่า มีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ จาม หรือไม่ และหากพบว่ามีไข้หรือเข้าข่ายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้นำหน้ากากอนามัยมาให้เด็กปิดปาก แต่ถ้าพบว่ามีอาการที่รุนแรง ก็ไม่ควรอนุญาตให้เข้ามาเล่นเกมภายในร้าน อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังเบื้องต้นนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้แม้ว่าวิธีนี้อาจจะป้องกันไม่ได้ 100% แต่ก็น่าจะช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่ง เลขาธิการกวช.กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด